ชาติกำเนิดเป็นบุรุษขี่วัวเป็นพาหนะ ธาตุดิน ธรรมดาของคนเกิดปีฉลู เรียกว่าเป็น “วัว” นิยามของปีนักกษัตรนี้คือ มีมานะอดทน พากเพียร เฉลียดฉลาด มีเสน่ห์ในตนเอง แข็งแกร่งทุกประการ เราจึงรังสรรค์ วัวในอุดมคติให้ออกมาสอดคล้องกับปีนักกษัตรเป็นที่สุด