Home/Fashion

ปีชวด

By |2020-07-07T03:42:26+00:00September 9th, 2015|Fashion, News, Special Offers, Trends|

ชาติกำเนิดเป็นเทวดา ทรงประทับอยุ่บนหลังหนูเป็นพาหนะ ธาตุน้ำ ตามธรรมดาของคนเกิดปีชวด เรียกกันว่าเป็น "หนู" นิยามของปีนักกษัตรนี้คือ อ่อนหวาน อ่อนโยน มีความงามในตนเองสูง เราจึงรังสรรค์หนูในอุดมคติที่มีการสอดคล้องกับปีนักษัตรนี้เป็นที่สุด สัญลักษณ์ หนู ชาติภูมิ

ปีฉลู

By |2020-07-07T03:44:59+00:00September 9th, 2015|Fashion, News, Trends|

ผู้ที่เกิดปีฉลูเป็นคนขยัน แน่วแน่ และเชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยความที่มีมาตรฐานความดีความชั่วแบบขาวกับดำ จึงมักตัดสินผู้อื่นอย่างไร้การประนีประนอมด้วยมาตรฐานเหล่านั้น คนเกิดปีนี้ไม่ชอบเข้าสังคมและมักจะเงียบมากตามงานปาร์ตี้ต่างๆ ภายใต้ลักษณะภายนอกอันสงบนิ่งนั้นซุกซ่อนความช่างคิด และความรุนแรงหากถูกยั่วให้โกรธเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยจึงมิควรทำให้คนเกิดปีฉลูโกรธเอา สัญลักษณ์ วัว ชาติภูมิ มนุษย์ผู้ชาย ธาตุ