รายละเอียด

ขนาด
-กว้าง 12 มม.
-สุง 14 มม.
-น้ำหนัก 3.4 กรัม
ขนาดรู 5 มม.